Τετάρτη, 20 Μαΐου 2009

Μέγιστη Καρδιακή Συχνότητα

Για ένα σωστό αεροβικό προπονητικό πρόγραμμα απαιτείται η χρήση διαφορετικών εντάσεων προπόνησης. Για την εύρεση της έντασης προπόνησης απαιτείται είτε η γνώση της καρδιακής συχνότητας αναερόβιου κατωφλιού (συχνότητα που μπορούμε να διατηρήσουμε μια ώρα) είτε η Μέγιστη Καρδιακή Συχνότητα (ΜΚΣ). Η ΜΚΣ βρίσκεται με θεωρητικό τρόπο αλλά και με πρακτικό με την εκτέλεση ενός τεστ. Η διεξαγωγή του τεστ είναι ιδιαίτερα επίπονη και για πολλούς από μας ίσως επικίνδυνη. Ο θεωρητικός τρόπος είναι απλούστατος, εύχρηστος, ασφαλής και με μεγάλα περιθώρια στις προπονητικές ζώνες. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι μόνο η ηλικία του αθλούμενου.

Άνδρες : Μ.Κ.Σ. = 220 - Ηλικία
Γυναίκες: Μ.Κ.Σ. = (220 – Ηλικία) + 7

Παράδειγμα :
Για έναν άντρα 43 ετών η Μ.Κ.Σ. είναι 220-43=177 καρδιακοί παλμοί ανά λεπτό.
Για μια γυναίκα ίδιας ηλικίας η Μ.Κ.Σ. είναι (220-43) +7 = 184 καρδιακοί παλμοί ανά λεπτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: