Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2008

Kyokushinkai Techniques

USUAL UNUSUAL
10th KYU


SEIKEN

JODAN OI TSUKI

CHUDAN OI TSUKI

GEDAN OI TSUKI


JODAN MOROTE TSUKI


CHUDAN MOROTE TSUKI


GEDAN MOROTE TSUKI

JODAN UKE

GEDAN BARAI

HIZA

HIZA GERI

GINI ROE


HAISOKU

KIN GERI
9th KYUMUSUBI DACHI

SANCHIN DACHI

KOKUTSU DACHI

AGO UCHI

CHUDAN GYAKU TSUKI

JODAN GYAKU TSUKI

GEDAN GYAKU TSUKI

CHUDAN SOTO UKE

CHUDAN UCHI UKE


CHUSOKU

CHUDAN MAE GERI


NOGARE
8th KYU


KIBA DACHI


YONJU GO (KIBA DACHI 45o)


SHITA TSUKI

JODAN TATE TSUKI

CHUDAN TATE TSUKI

GEDAN TATE TSUKI


JODAN YON TSUKI


CHUDAN YON TSUKI


GEDAN YON TSUKI


MOROTE CHUDAN UCHI UKE


CHUDAN UCHI UKE GEDAN BARAI

JODAN MAE GERI


AGO MAE GERI
7th KYUNEKO ASHI DACHI

TETTSUI

TETTSUI KOMI KAME

TETTSUI OROSHI GANMEN UCHI

TETTSUI HIZO UCHI


JODAN TETTSUI YOKO UCHI


CHUDAN TETTSUI YOKO UCHI


GEDAN TETTSUI YOKO UCHI


MAWASHI GEDAN BARAI

SHUTO MAWASHI UKE

MAE KE AGE

YOKO KE AGE


TEISOKU

MAWASHI SOTO KE AGE

HAISOKU MAWASHI UCHI KE AGE


IBUKI SANKAI
6th KYUTSURU ASHI DACHI

URAKEN


URAKEN SHOMEN GANMEN UCHI


URAKEN SAYU UCHI


URAKEN HIZO UCHI


URAKEN GANMEN OROSHI UCHI


URAKEN MAWASHI UCHI

IPPON NUKITE

NIHON NUKITE

NIHON NUKITE (ME-TSUKI)

YOHON NUKITE

JODAN YOHON NUKITE

CHUDAN YOHON NUKITE

JODAN SEIKEN JUJI UKE

GEDAN SEIKEN JUJI UKE


KANSETU GERI


SOKUTO

CHUDAN YOKO GERI

GEDAN MAWASHI GERI
5th KYU


MORO ASHI DACHI

SHOTEI

JODAN SHOTEI UCHI

CHUDAN SHOTEI UCHI

GEDAN SHOTEI UCHI

HIJI

JODAN HIJI ATE

JODAN SHOTEI UKE

CHUDAN SHOTEI UKE

GEDAN SHOTEI UKE

CHUDAN HAISOKU MAWASHI GERI

CHUDAN USHIRO GERI

GEDAN USHIRO GERI
4th KYUHEISOKU DACHI


HEIKO DACHI

UCHI HACHIJI DACHI

SHUTO

SHUTO SAKOTSU UCHI

SHUTO YOKO GANMEN UCHI

SHUTO UCHI KOMI

SHUTO HIZO UCHI

SHUTO UCHI UCHI

SHUTO JODAN UKE

SHUTO CHUDAN SOTO UKE

SHUTO CHUDAN UCHI UKE

SHUTO MAE GEDAN BARAI

MAE SHUTO MAWASHI UKE

SHUTO JODAN UCHI UKE

JODAN MAWASHI GERI

JODAN YOKO GERI

JODAN USHIRO GERI
3th KYU


KAKE DACHI

CHUDAN HIJI ATE

CHUDAN MAE HIJI ATE

JODAN AGE HIJI ATE

CHUDAN AGE HIJI ATE

USHIRO HIJI ATE

OROSHI HIJI ATE

SHUTO JODAN JUJI UKE

SHUTO GEDAN JUJI UKE

KAKATO

JODAN MAE KAKATO GERI

CHUDAN MAE KAKATO GERI

GEDAN MAE KAKATO GERI
2th KYU


HIRA KEN

JODAN HIRA KEN

CHUDAN HIRA KEN

HIRA KEN OROSHI UCHI

HIRA KEN MAWASHI UCHI

JODAN HAISHU UCHI

CHUDAN HAISHU UCHI

AGE TSUKI

KOKEN

JODAN KOKEN UCHI

CHUDAN KOKEN UCHI

GEDAN KOKEN UCHI

JODAN KOKEN UKE

CHUDAN KOKEN UKE

GEDAN KOKEN UKE


TOBI NIDAN GERI


TOBI MAE GERI
1th KYU


RYUTO KEN TSUKI

JODAN RYUTO KEN TSUKI

CHUDAN RYUTO KEN TSUKI

NAKA YUBI - CHUDAN

NAKA YUBI - JODAN

JODAN NAKA YUBI IPPON KEN

CHUDAN NAKA YUBI IPPON KEN

OYA YUBI KEN

JODAN OYA YUBI KEN

CHUDAN OYA YUBI KEN

GEDAN OYA YUBI KEN

HITOSASHI IPPON KEN

JODAN HITOSASHI YUBI IPPON KEN

CHUDAN HITOSASHI YUBI IPPON KEN

KAKE UKE

CHUDAN HAITO UCHI UKE

JODAN UCHI HAISOKU GERI

TOBI YOKO GERI

OROSHI UCHI KAKATO GERI

OROSHI SOTO KAKATO GERI
SHODAN


HAITO

JODAN MOROTE HAITO UCHI

CHUDAN MOROTE HAITO UCHI

JODAN HAITO UCHI

CHUDAN HAITO UCHI

GEDAN HAITO UCHI

TEISOKU MAWASHI SOTO KE AGE

HAISOKU MAWASHI UCHI KE AGE

JODAN MOROTE KAKE AGE

MOROTE HAITO KAKE UKE

JODAN KAKE GERI (Chusoku)

JODAN KAKE GERI (Kakato)

JODAN USHIRO MAWASHI GERI

CHUDAN USHIRO MAWASHI GERI

GEDAN USHIRO MAWASHI GERIOSU !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: