Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2008

Tying the belt (Πως δένουμε την ζώνη)

Tying the judo belt (JUDO)
How to tie the belt (JUDO)
How to tie your obi belt (AIKIDO)
How to Tie a Karate Belt (KARATE)
How to tie your Obi the KBI way (KBI)

Δεν υπάρχουν σχόλια: