Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2009

Aikido - Εθιμοτυπικοί κανόνες

Αρχή μαθήματος-προπόνησης :
Η είσοδος ενός ατόμου στο tatami γίνεται μετά τον παραδοσιακό χαιρετισμό του χώρου και αυτών που πρεσβεύει. Με το που εισέρχεται στο tatami τα χέρια πηγαίνουν επάνω στους μηρούς και υποκλίνεται λίγο με τα χέρια να κινούνται κατά μήκος των ποδιών από τους μηρούς προς τα γόνατα. Εκτός ειδικών περιπτώσεων οι μαθητές αμέσως κάθονται σε θέση seiza και στη προκαθορισμένη σειρά, περιμένοντας όλους τους συντρόφους τους να εισέλθουν στον χώρο.
Όταν ο δάσκαλος εισέρχεται στο tatami όλοι οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση seiza (γονατιστοί) και σε μια γραμμή με το πρόσωπο προς την πλευρά του shomen. Πιο δεξιά βρίσκεται το μεγαλύτερο kyu ή ο αρχηγός του dojo (δάσκαλος) εάν πρόκειται για σεμινάριο.
Αφού και ο δάσκαλος γυρίσει προς το shomen, το μεγαλύτερο kyu δίνει το παράγγελμα "shomen-ni rei" και όλοι μαζί υπόκλινονται προς το shomen (συνήθως προς την φωτογραφία του O Sensei). Κατόπιν ο δάσκαλος γυρίζει προς τους μαθητές και το μεγαλύτερο kyu δίνει το παράγγελμα "sensei-ni rei" και ο δάσκαλος υποκλίνεται προς τους μαθητές και οι μαθητές προς τον δάσκαλο λέγοντας όλοι μαζί "onegaishimas" που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει "παρακαλώ δίδαξε με".
Τέλος μαθήματος-προπόνησης :
Το τέλος του μαθήματος το ορίζει πάντοτε ο δάσκαλος. Όλοι οι μαθητές έρχονται σε θέση seiza (γονατιστοί) και σε μια γραμμή με το πρόσωπο προς την πλευρά του shomen όπως ακριβώς και στην έναρξη του μαθήματος.
Αφού και ο δάσκαλος γυρίσει προς το shomen, το μεγαλύτερο kyu δίνει το παράγγελμα "shomen-ni rei" και όλοι μαζί υπόκλινονται προς το shomen (συνήθως προς την φωτογραφία του O Sensei). Κατόπιν ο δάσκαλος γυρίζει προς τους μαθητές και το μεγαλύτερο kyu δίνει το παράγγελμα "sensei-ni rei" και ο δάσκαλος υποκλίνεται προς τους μαθητές και οι μαθητές προς τον δάσκαλο λέγοντας όλοι μαζί "domo arigato (προφέρεται aligato) gozaimashita" που σημαίνει "ευχαριστώ πολύ".
Ο δάσκαλος αποχωρεί από το tatami πάντοτε πρώτος πίσω από την σειρά των μαθητών φεύγοντας πρώτα από το μεγαλύτερο kyu προς το μικρότερο. Κατόπιν σηκώνεται ο sebai και μετά όλοι οι υπόλοιποι, είτε κατά ιεραρχία είτε μαζί (ανάλογα με το dojo). Στην έξοδο από το tatami χαιρετούμε ακριβώς όπως στην είσοδο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: