Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2008

Τάι Τσι Τσουάν (Tai Chi Chuan) - Θεωρία εξάσκησης

Το Τάι Τσι Τσουάν (Tai Chi Chuan) είναι η πιο γνωστή από τις λεγόμενες "εσωτερικές πολεμικές τέχνες". Η προσωπική του ονομασία είναι "μαλακή" τέχνη. Η ονομασία έχει σαν βάση τις απαλές τεχνικές και κινήσεις που εφαρμόζονται αλλά και την "εσωτερική" της διάσταση δηλαδή τον διαλογισμό. Με απλά λόγια η εξάσκηση στο Τάι Τσι έχει δύο ισότιμες διαστάσεις. Την εξωτερική που περιλαμβάνει τα Τσι Κουνγκ, τις ασκήσεις, την Φόρμα, την πολεμική εξάσκηση και την εσωτερική που περιλαμβάνει την άσκηση στον διαλογισμό. Μέσα από την ισόρροπη εφαρμογή και των δύο διαστάσεων έρχεται η ολοκλήρωση και η πληρότητα.
Έτσι και για την εξωτερική ή ενεργητική διάσταση πρέπει να γίνει εξάσκηση και στα τέσσερα τμήματά της χωρίς να παραγκωνίζεται κανένα. Μέσα από το Τά Τσι μπορεί να ισορροπήσει το Τσι του ανθρώπου και σε συνδυασμό με τα Πέντε Στοιχεία να επέλθει η αρμονία στο Γιν και το Γιανγκ. Οι ιδιότητες και τα οφέλη της "μαλακής" τέχνης έγιναν γνωστά στον δυτικό κόσμο τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα να δωθεί ιδιαίτερη έμφαση στην χρήση της Φόρμας και συνάμα να παραγκωνιστούν τα υπόλοιπα ισότιμα στοιχεία. Μέσα σ΄αυτά είναι και η πολεμική εξάσκηση στο Ται Τσι που εφαρμόζεται σε πολύ μικρό βαθμό σε σχέση με το σύνολο των εξασκούμενων στο Τάι Τσι.

Τσι Κουνγκ (Chi Kung)

Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άσκησης. Είναι αυτό που ενεργοποιεί και διεγείρει το Τσι του σώματος και ρυθμίζει την ροή. Εξάλου η ονομασία σημαίνει "εργασία με την ενέργεια". Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα εξάσκησης. Στο πρώτο επίπεδο οι ασκήσεις είναι αβίαστες και το Τσι διεγείρεται φυσικά. Στο δεύτερο επίπεδο το ήδη ανοιγμένο Τσι εστιάζεται σε συγκεκριμένες περιοχές ή διασκορπίζεται όταν είναι πολύ στατικό. Στο τρίτο επίπεδο γίνεται ενεργητική εργασία με την ροή του Τσι. Στο τέταρτο (ανώτατο) επίπεδο περιγράφεται από τους Ταοϊστές σαν "αδράνεια" ή "μη δράση" και αποτελεί μάλλον πνευματική προσέγγιση.

Φόρμα
Είναι μια σειρά διαδοχικών κινήσεων που εκτελούνται συνήθως με ηρεμία και επιτρέπουν την πλήρη προσήλωση του ασκούμενου. Είναι τόσο γνωστή η διαδικασία αυτή που πολλές φορές συγχέεται ότι η φόρμα αποτελεί το Τάι Τσι. Η διαδοχή των κινήσεων εξαρτάται από το στυλ της οικογένειας που εξασκείται με πιο γνωστά τα Yang, Chen, Sun και Wu. Η αλληλουχία των κινήσεων εύκολα αναγνωρίζεται σαν αλληλουχία από γροθιές, αποκρούσεις, ρίψεις, κλωτσιές και χτυπήματα.

Ασκήσεις
Αποτελούν την ενδιάμεση πορεία μεταξύ φόρμας και πολεμικής εξάσκησης. Η σειρά ασκήσεων είναι ίδια με άλλες πολεμικές τέχνες. Οι τρεις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες είναι οι Πα Τουάν Τσιν, Γου Τσιν Σι και Ι Τσιν Τσινγκ. Οι ασκήσεις ισορροπούν την ροή του Τσι, ελευθερώνουν την ένταση, ανοίγουν τους μεσημβρινούς και βελτιώνουν φυσική κατάσταση και αντοχή.

Πολεμική εξάσκηση
Όπως είπαμε και πιο πάνω στον δυτικό κόσμο το τμήμα αυτό έχει κάπως παραγκωνιστεί. Όμως μ' αυτή γνωρίζουμε τις δυνάμεις μας και εξευμενίζουμε τους φόβους και την επιθετικότητα που ενστικτωδώς έχουμε όλοι μας. Η πρακτική εφαρμογή της απαιτεί δύο άτομα αλλά είναι δύσκολο να βρεις δάσκαλο (στον ελληνικό χώρο). Παραδοσιακά υπάρχουν τρεις δρόμοι. Φα Τσιν δηλαδή απελευθέρωση δύναμης, Τουί Σου δηλαδή χέρια που ωθούν και Τα Λου με αγωνιστική δράση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: