Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2007

Kyokushinkai Ορολογία (3)

Στάσεις

tachi = στάση

1) Heisoku-tachi (στάση με κλειστά πόδια και πέλματα - blocked foot stance)
2) Musubi - tachi (στάση με κλειστά πόδια και ανοιχτά πέλματα - open foot stance)
3) Heiko - tachi (στάση με παράλληλα πόδια - parallel foot stance)
4) Zenkutsu - tachi (έμπροσθεν στάση - forward stance)
5) Kokutsu - tachi (όπισθεν στάση - back stance)
6) Fudo - tachi (στάση ετοιμότητος - ready stance)
7) Shiko - tachi (στάση sumo - sumo stance)
8) Kiba - tachi (στάση αλόγου - horse stance)
9) Sansen - tachi (στάση μάχης - fighting stance)
10) Tsuru-ashi-tachi (στάση πελαργού - crane stance)
11) Naka-hachiji-tachi (στάση εσωτερικού οχταριού - inner figure 8 stance)
12) Soto-hachiji-tachi (στάση εξωτερικού οχταριού - outer figure 8 stance)
13) Kake-ashi-tachi (στάση αγκιστρωμένου ποδός - hooked foot stance)
14) Futa-ashi-tachi (στάση δύο ποδιών - two-legged stance)
15) Neko-ashi-tachi (στάση γάτας - cat stance)
16) Shumoku-tachi ή Toboku-tachi (στάση κεφαλαίου T - T-shaped stance)


Block

uke = block (άμυνα)

1) Block
Jodan-uke
(upper body block)
Soto-uke (block from the outside)
Naka-uke (block from the inside)
Tegatana-jodan-uke (handsword upper body block)
Shotei-uke (palm heel block)
Tegatana-uke (handsword block)
Koken-ue-uke (arc fist block from below)
Koken-yoko-uke (arc fist block to the side)
Koken-oroshi-uke (arc fist block from above)
Segatana-uke (reverse handsword block)
Shotei-ue-uke (palm heel block from below)
Gedan-barai (lower body sweep)
Jodan-juji-uke (upper body X-block)


2) Άμυνα εναντίον επίθεσης με χέρια
Shotei
Tegatana
Tegatana-kake (handsword hook)
Koken
Hirate-tsukami (flat hand grasp)

3) Άμυνα εναντίον επίθεσης με πόδια
Hidari-jodan-heido-uke (upper body parallel block using left hand)
Jodan-heiko-soto-uke (upper body parallel block to the inside)
Gedan-barai (lower body sweep)
Shotei uke (palm heel block)
Gedan-juji-uke (lower body X-block)
Gedan-tegatana-juji-uke (lower body handsword X-block)
Soko-ashi-naka-uke (arch block to the outside)
Hiza-soto-uke (knee block from the outside)
Hiza-naka-uke (knee block to the outside)



Το blog δεν ευθύνεται για την χρήση των πληροφοριών που παρατίθενται μόνο για ακαδημαϊκούς λόγους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: