Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2007

Basic Strengthening and warm-up

Karate kyokushin basic strengthening training

Mas Oyama's warm-up

Δεν υπάρχουν σχόλια: